Get Adobe Flash player

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป

            บริการแผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียอันเกินจากอุบัติเหตุแก่ทุกท่าน เพื่อความสะบายใจในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการ์ณที่ไม่คาดฝัน เพื่อความสุขความอุ่นใจและคนที่คุณรัก ทาง Great Visa ขอเป็นผู้มอบความมั่นใจในการเดินทางให้กับคุณ

 

ประกันการเดินทาง

 
ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
 
แผนความคุ้มครอง
Economy Class

Premium Class

Business Class
First 
Class
 
1. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลต่อวัน  สูงสุด 20 วัน
500
1,000
1,500
2,000
 
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

 
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
250,000
500,000
1,000,000
1,000,000
 
4. การบริการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
การเดินทางโดย International SOS
     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000
  - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ 
- บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ 

  

 

เบี้ยประกันภัยต่อคน รวมค่าอากรและภาษี (บาท)

 
ระยะเวลาประกันภัย (วัน)
Economy Class Premium Class Business Class First 
Class
1 - 4
150 280 430 520
5 - 6
240 440 680 830
7 - 8
300 540 840 1,030
9 - 10
360 630 960 1,170
11 - 14
430 750 1,130 1,380
15 - 21
520 910 1,390 1,700
22 - 31
670 1,160 1,750 2,140
32 - 60
970 1,660 2,490 3,030
61 - 90
1,260 2,140 3,210 3,910

ความคุ้มครอง

- คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- ได้รับการรับรองในการขอวีซ่าจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป-เชงเก้น
- บริการจ่ายสินไหมตรงไปที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบและได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อน 

 

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือประกันเดินทางได้กลับสู่ทีพักอาศัยหรือสถานที่ทำงานประจำในประเทศไทย หรือวันสิ้นสุดการประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

- ไม่คุ้มครองสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
- การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง
- การทำแท้ง การแท้งลูก การมีครรภ์ การคลอดบุตร
- การเล่นกีฬาอันตราย 
- การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
- ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
- ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

 

การขอเอาประกันภัยการเดินทาง และเอกสารประกอบ

- กรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง และลงนามรับรอง
- แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชน
- นำส่งใบคำขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบผ่านทางแฟกซ์หรือทางอีเมลล์มายังบริษัท

 ประกันการเดินทาง 

           ประกันการเดินทาง คือประกันชนิดหนึ่งที่เตรียมความพร้อมให้กับเราในทุกๆ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดการล้มป่วย เกิดอุบัติเหตุขณะท่องเที่ยว หรือกระเป๋าเดินทางถูกส่งไปผิดที่ผิดประเทศ และเดินทางมาล้าช้า ซึ่งอาจทำให้เราต้องหาซื้อข้าวของสำรองมาใช้ก่อน สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่หากท่าน ประกันการเดินทางติดตัวเอาไว้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบริษัทประกันจะเป็นคนจ่ายให้ท่านเองครับ ทำให้ทริปหรือการท่องเที่ยวของท่าน ไม่หมดสนุกลงเพียงเพราะปัญหาที่เกิดขึ้น กับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นนั่นเอง

  

          ประกันการเดินทางมีหลายแผน และหลากหลายบริษัทประกันชั้นนำ และแต่ละแผนนั้น มีรูปแบบความคุ้มครองที่เด่นแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น แผนประกันการเดินทางที่โดดเด่นในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ประกันการเดินทางโดดเด่นในเรื่องของการคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน เป็นต้น   การจะเลือกประกันการเดินทางที่ใช่สำหรับท่าน และตรงตามความต้องการของคุณ และคนในครอบครัวนั้น ควรเลือกและเปรียบเทียบแผนประกันการเดินทางแต่ละชนิดก่อนนะครับ และควรรู้ว่า ประกันการเดินทางหลักๆ นั้นคุ้มครองอะไรบ้าง

 

หมายเหตุ

1. เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันอายุ 1 -70 ปี
2. สามารถขยายระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
3. การขอวีซ่าไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป-เชงเก้น ต้องมีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

*** ข้ออมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบ
เพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตาม
คำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตาม
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท ***

 

บริษัท Great Visa.
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 1A(ทางลงบันไดเลื่อน) สุขุมวิท 13 ใกล้ BTS นานา คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
 
เบอร์ติดต่อ   02-168-7868, 064-9699-833
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook